אודות הפרויקט

תהודה מקדמת ומטפחת את החינוך המקצועי בקרב אנשים אוכלוסיות מיוחדות וליצור עבורם סביבה המאפשרת שילוב במעגל התעסוקה ובקהילה על ידי העצמה אישית והכשרה מקצועית. האתר מציג את מגוון הפעילויות של הארגון.