אודות הפרויקט

עיצוב עמוד הבית באתר הקורסים של עינת פאר – יועצת עסקית. אתר הקורסים מבוסס פלטפורמת הקורסים של סקולילנד.